ssni-514谁主演的

ssni-514谁主演的

 刺入三分,灸五壮。真阴者水也,脾胃者土也。

以邪气在表,干于卫中,则自然汗出。夫东垣、丹溪直将相火认错,固无足论,即景岳之说,亦属支离。

有恒山勿食生葱菜。在内踝上七寸胫骨中。

伤风见寒者,其人先中于风,而重感于寒者是也。四肢乃诸阳之本,而胃主四肢,手足汗出者,是阳明之症也然有自汗出,有头汗出,有手足汗出者,悉属阳明也。

至若哕而不屎者,则病笃矣。然较之杂症,则有不同也。

《虾蟆经》云∶正、五、九月东北向治病,病者死。仲景曰、汗出身热者为风温,治宜辛凉,疏风解热为主,切不可汗,汗之则发谵语,又不可下,下之则小便难,更不可温针,温针则耳聋而难言矣。

Leave a Reply